bizen hohin teapot by HARADA shuroku (1941-).

shifuku – kimono for teapot – antique indian batik by ABE yoko, tokyo.

powder blue seihakuji tecups by ONO kotaro (1953-).